Administratorem Twoich danych osobowych jest Pracownia Rymarska Mieczysław Machowicz z siedzibą w Saczynie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie pod adresem: Saczyn 53 B, 62-872 Godziesze Małe
- przez e-mail: machowicz@wp.pl

Twoje dane będziemy wykorzystywać w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz bieżącej obsługi klientów i potencjalnych klientów,
  • marketingu bezpośredniego naszych produktów, w tym w celach analitycznych i profilowania; w ramach marketingu bezpośredniego będziemy wyświetlać Ci reklamy produktów, które mogą Cię zainteresować. Będziemy także dokonywać profilowania w celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest tu Twoja zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Ciebie udzielona; w przeciwnym razie Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tych celach

Dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, będziemy przechowywać do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
- Przedsiębiorcom realizującym usługę dostawy przesyłek;

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży.